ochrana osobních ůdajů - GAC - akrobatická a plachtařská škola Miloše Ramerta

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

ochrana osobních ůdajů

Ochranu osobních údajů (GDPR) zajišťujeme podle dvou zásadních právních předpisů:

o   Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

o   Zákon o Zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb.

Ochrana osobních údajů je jednou z našich priorit. Uvědomujeme si, jak citlivá záležitost je to pro všechny naše členy i partnery.

Ochranu osobních údajů zajišťujeme z různých pohledů pomocí vyškolení našeho personálu, vydáním řídicích dokumentů, zlepšenou ochranou v rámci informačních technologií, software a papírové dokumentace.

Garantem zabezpečujícím účinné zavedení a dodržování GDPR je v naší firmě paní Šárka Starečková. V případě potřeby ji kontaktujte na e-mailové adrese
gac@centrum.cz .


Dokumenty ke stažení:    

Politika ochrany osobních údajů (GDPR)

Informace pro obchodní partnery

Informace pro členy

___________________________________________________________________

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky